Nauczycielskie doskonaleniewsieci.pl (MPI 19/2014)

Zainaugurowany w ubiegłym roku szkolnym pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli wkroczył w drugi etap działań.

Celem pilotażu realizowanego przez samorządy powiatowe jest praktyczne sprawdzenie modelu wypracowanego w ramach projektu systemowego Ośrodka Rozwoju Edukacji „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Realizacja projektu polega na prowadzeniu doskonalenia nauczycieli zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami szkoły, przy czym doskonalenie to obejmuje działaniami cały proces począwszy od diagnozy potrzeb, poprzez realizację zaplanowanych form doskonalenia, aż po pomoc we wdrażaniu zmian do szkolnej praktyki i przygotowanie sprawozdania z podjętych działań.

 

Istotnym elementem kompleksowego modelu doskonalenia nauczycieli jest sieć współpracy i samokształcenia, tj. zespół wzajemnego wsparcia metodycznego, który w zorganizowany sposób, przy wsparciu eksperta merytorycznego wymienia się wiedzą i doświadczeniem. Udział w sieci umożliwia korzystanie z platformy internetowej doskonaleniewsieci.pl, która stanowi forum wymiany sprawdzonych rozwiązań, zasobów, a także forum dyskusyjne moderowane przez koordynatora sieci.

W roku szkolnym 2014/2015 utworzono dla powiatu świdnickiego dwie kolejne sieci współpracy i samokształcenia: sieć nr 3 pn. „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora” oraz sieć nr 4 pn. „Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania”. Podczas spotkania organizacyjnego uczestnicy sieci określili swoje potrzeby w zakresie tematyki spotkań z ekspertem merytorycznym, uzgodnili harmonogram działań na najbliższe miesiące oraz zapoznali się z funkcjonalnością platformy.

Ekspertów merytorycznych do prac w sieciach zapewnia Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadry Oświatowej "AWANS" z Nałęczowa. 24 listopada br. dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół gminnych i powiatowych oraz dyrektorzy przedszkoli wzięli udział w warsztacie szkoleniowym prowadzonym przez eksperta - Pana Jerzego Surmę, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie, eksperta w dziedzinie zarządzania kryzysowego, ochrony człowieka w środowisku pracy, autora cyklu artykułów nt. szeroko rozumianego bezpieczeństwa w systemie oświaty publikowanego m.in. przez ORE.

Ekspertem merytorycznym sieci nt. sposobów zachęcania uczniów do czytania jest Pani Małgorzata Małyska - nauczyciel konsultant w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, edukator oświaty, trener efektywnego uczenia i inteligentnego uczenia, autor publikacji dydaktycznych oraz redaktor i autor materiałów do nauczania języka polskiego poza granicami Polski. Pierwsze spotkanie z ekspertem zaplanowano na grudzień br.

W listopadzie br. w szkołach i przedszkolach rozpoczął się drugi cykl doskonalenia nauczycieli powiatu świdnickiego. W placówkach odbyły się już pierwsze wykłady i warsztaty szkoleniowe w ramach Rocznych Planów Wspomagania. Zadanie realizowane jest przez konsorcjum w składzie: Lechaa Consulting Sp. z o.o. oraz Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej.

W okresie od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. kwalifikacje zawodowe podniesie łącznie ponad 800 nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie powiatu świdnickiego.

Iwona Król

 

Dsc 0320a 2