Nowa jakość edukacji w powiecie świdnickim

Zakończył się drugi etap doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. "NOWA JAKOŚC EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM – realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Projekt od 2013 r. realizowany jest w ramach pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkół.
W szkoleniach brali udział nauczyciele z 36 szkół i przedszkoli z terenu powiatu świdnickiego. W roku szkolnym 2014/2015 ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 452 nauczycieli. Szkolenia były prowadzone w 34 grupach a ich organizatorem było konsorcjum w składzie: Lechaa Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Fiołkowej 7 oraz Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej z siedzibą w Lublinie przy ul. 3-go Maja 22 lok. 9. Łącznie zrealizowano 408 godzin wykładów, 612 godzin warsztatów, 360 godzin konsultacji indywidualnych i 180 godzin konsultacji grupowych.
W ramach projektu w roku szkolnym 2014/2015 utworzone zostały dwie sieci współpracy i samokształcenia pn.

  1. SKUTECZNE SPOSOBY ZACHĘCANIA UCZNIÓW DO CZYTANIA
  2. POZAPEDAGOGICZNE OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY.


52 nauczycieli współpracowało ze sobą za pomocą platformy internetowej oraz brali udział w spotkaniach sieci, które były prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadry Oświatowej "AWANS" z Nałęczowa.

rpo swidnik