I spotkanie sieci wsparcia dyrektorów powiatu świdnickiego z ekspertem

Dyrektorska sieć współpracy i wymiany doświadczeń spotkała się 24 listopada, aby wspólnie z ekspertem merytorycznym - Panem Jerzym Surmą - pracownikiem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadry Oświatowej "AWANS", ul. Wiercieńskiego 59, 24-150 Nałęczów, pochylić się nad problematyką bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Dyrektorzy nie tylko biernie słuchali eksperta, ale dzielili się doświadczeniem i trudnościami w tym zakresie oraz formułowali pytania dotyczące praktycznych rozwiązań w określonych sytuacjach szkolnych, z którymi przychodzi im się mierzyć.

 

Eksperta wspierającego pracę sieci wyłoniono dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty; na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Wybór ekspertów sieci współpracy i samokształcenia" w ramach projektu "NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM - realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W odpowiedzi na propozycję, która wybrzmiała na spotkaniu, kolejne szkolenie z ekspertem - zaplanowane na 13 stycznia - zostanie przeprowadzone w sposób warsztatowy, z wykorzystaniem potencjału grupy, w celu wspólnego wygenerowania zasobów użytecznych dla dyrektorów - członków sieci.

Img 20141124 170258aImg 20141124 170417aImg 20141124 175608a

Małgorzata Rasmus,
koordynator sieci