Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nr 3: „Poza pedagogiczne obowiązki dyrektora”

We wtorek 28 kwietnia br. odbyło się czwarte, ostatnie spotkanie sieci współpracy i samokształcenia tworzonej przez 25 dyrektorów/wicedyrektorów szkół i przedszkoli powiatu świdnickiego (gmin: Świdnik, Trawniki, Mełgiew, Piaski, Rybczewice). Spotkanie otworzyła Pani Iwona Król - Koordynator Projektu, która podziękowała dyrektorom za udział w spotkaniach bezpośrednich i zaangażowanie w działania sieci.

Spotkania dyrektorów placówek oświatowych powiatu świdnickiego organizowane były w ramach zainaugurowanego w ubiegłym roku szkolnym projektu pn. "NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W POWIECIE ŚWIDNICKIM - realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół i przedszkoli", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Czwarte spotkanie nt. "Promocja szkoły w warunkach budowania środowiska współpracy. Tworzenie efektu synergiI" odbyło się w Zespole Szkół Nr 1 im C.K. Norwida w Świdniku. Warsztaty poprowadził ekspert merytoryczny - Pan Przemysław Kluge.
Podczas spotkania dyrektorzy wspólnie z ekspertem zastanawiali się nad obszarami synergii i konkurencyjności, dzielili się własnym doświadczeniem oraz formułowali wnioski i propozycje, aby szkoły mogły nie tylko ze sobą konkurować ale znajdować wspólną płaszczyznę do promocji. Członkom sieci zaproponowano m.in. dyskusję wokół tematu: Promowanie szkoły czy promowanie dobrej i nowoczesnej edukacji? oraz przedstawiono sposób promowania placówki z wykorzystaniem technik stosowanych w biznesie.
Na zakończenie dyrektorzy dokonali podsumowania spotkań sieci; wszyscy obecni na spotkaniu pozytywnie ocenili swój udział w projekcie sieciowym, uznając cykliczne spotkania kadry kierowniczej placówek oświatowych lokalnego środowiska edukacyjnego, za wartościowe i potrzebne. Dyrektorzy podkreślali przede wszystkim korzyści osobiste i zawodowe wynikające z możliwości zespołowego uczenia się z innymi i od innych, z nawiązania wzajemnych kontaktów oraz swobodnej wymiany doświadczeń.
Uczestnicy spotkania wypełnili również ankietę ewaluacyjną oraz zostali zaproszeni do udziału w dyskusji on-line, za pośrednictwem platformy edukacyjnej doskonaleniewsieci.pl

 

Małgorzata Rasmus
Koordynator sieci

123logotypy 1