Spotkanie uczestników sieci 'Skuteczne sposoby zachęcania uczniów do czytania'

Sieć współpracy i samokształcenia nr 4 spotkała się 1 grudnia z właścicielem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadry Oświatowej "AWANS" - Panią Małgorzatą Wróblewską. W trakcie spotkania uszczegółowiono rozpoznane potrzeby nauczycieli, związane z udziałem w sieci celem właściwego dostosowania do nich działań i propozycji merytorycznych eksperta.

Uczestnicy sieci wysłuchali prezentacji "Wokół czytania. Zainteresować ucznia czytaniem", w której szczególną uwagę zwrócono na zdefiniowanie czytania i nauczycielskiego poziomu zadowolenia z kompetencji czytelniczych uczniów. Następnie określili zasoby własne, które - w ich ocenie - mogą posłużyć zachęceniu uczniów do czytania.
Należy stwierdzić, iż nauczyciele zgodnie dostrzegają problem jako niezwykle istotny dla uczniów i wychowanków niezależnie od wieku (od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne). Doskonale wiedzą, co interesuje dzieci i młodzież oraz dysponują bogatym doświadczeniem, które - jak można przypuszczać - odpowiednio zmodyfikowane może stanowić skuteczne antidotum na dostrzeżony problem. Co więcej, uczestnicy sieci potwierdzili, że bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na czytanie przez ucznia jest jego motywacja do tego typu aktywności. W związku z powyższym, wskazali potrzebę wykorzystania narzędzi cyfrowych do zainteresowania czytaniem celem stworzenia swoistej mody na czytanie w powiecie świdnickim.

Pierwsze spotkanie z ekspertem, Panią Małgorzatą Małyską, zaplanowano na 18 grudnia.

 

Joanna Soboń
Koordynator sieci współpracy i samokształcenia

 081web082web087web