Rekrutacja - 23.12.2008 r.

Celem projektu jest wzrost zdolności instytucjonalnych samorządów regionu lubelskiego osiągnięty dzięki wysokiej jakości usług publicznych i zarządzania rozwojem lokalnym.

Cele cząstkowe:

 • podniesienie standardów obsługi klienta w jednostkach samorządowych
 • usprawnienie wdrażania lokalnej polityki rozwoju
 • poprawa sprawności i jakości pracy kadry urzędniczej
 • otwarcie samorządów na współpracę z instytucjami

Skorzystaj ze szkoleń:

 1. SPECJALISTYCZNYCH
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Public relations
 • Księgowość i finanse
 • Lokalne strategie rozwoju
 • Pozyskiwanie funduszy
 • Prawo wspólnotowe
 1. OGOLNYCH
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Zarządzanie czasem
 • Obsługa klienta
 • Teczka urzędnika
 1. INFORMATYCZNYCH
 • ECDL
 • Obsługa aplikacji cyfrowych dla JST
 • Obsługa pakietów biurowych
 • Podstawy obsługi komputera
 1. SZKOLENIA NA ODLEGŁOŚĆ
  REALIZOWANE METODĄ BLENDED LEARNINGU O TEMATYCE WYBIERANEJ SPOŚRÓD SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH, OGÓLNYCH I INFORMATYCZNYCH

Do projektu można się zapisywać w Starostwie Powiatowym w Świdniku w pokoju 109.
Osobą do kontaktu jest Tomasz Łasak - koordynator Projektu w Powiecie Świdnickim pod nr tel. 081 468 70 64.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: