Analiza potrzeb szkoleniowych - Ankieta

Poniższa ankieta pozwoli nam poznać Państwa potrzeby w zakresie szkoleniowym związane z projektem „Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowychi gminnych województwa lubelskiego”. Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 03.12.2008 r. i przesłanie jej na adres Starostwa Powiatowego w Świdniku, faxem na nr 081 468 71 12 lub e-mailem: szkolenia@starostwo.swidnik.pl.

Pliki do ppbrania: