Zarząd powiatu ogłasza konkurs na wsparcie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz innych pomiotów działających na terenie powiatu realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Powiatu Świdnickiego w 2020 r.