1. Lista członków założycieli (minimum 15 osób pełnoletnich: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL i podpis) jednocześnie będąca listą obecności na zebraniu założycielskim.
 2. Statut stowarzyszenia (bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej)
 3. Protokół z zebrania założycielskiego.
 4. Uchwała walnego zebrania o powołaniu komitetu założycielskiego.
 5. Uchwała walnego zebrania o założeniu stowarzyszenia.
 6. Uchwała walnego zebrania o uchwaleniu statutu.
 7. Uchwała walnego zebrania o wyborze zarządu stowarzyszenia.
 8. Uchwała walnego zebrania o wyborze komisji rewizyjnej.
 9. Uchwała walnego zebrania o wysokości składek członkowskich.
 10. Pismo przewodnie do Starostwa Powiatowego z prośbą o wpis stowarzyszenia do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę (składy zarządu i komisji rewizyjnej z adresami do korespondencji).
 11. Opłata skarbowa w wysokości 10 złotych na konto Urzędu Miasta Świdnik z tytułu rejestracji stowarzyszenia.

Gmina Miejska Świdnik

 • Szkolny Klub Sportowy „Shiroikaj” w Świdniku ul. Budowlana 1, 21-040 Świdnik
 • Uczniowski Klub Sportowy „Śmigło” w Świdniku Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kopernika 9a, 21-040 Świdnik
 • Uczniowski Fantastyczny Klub Sportowy „Świdnik" w Świdniku Zespół Szkół nr 2, ul. Jarzębinowa 6, 21-040 Świdnik
 • Uczniowski Klub Sportowy „Remis” w Świdniku Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Armii Krajowej 3, 21-040 Świdnik
 • Gminno-Powiatowe Towarzystwo Sportowe „Avia” w Świdniku ul. Sportowa 2, 21-040 Świdnik
 • Klub Pływacki „Avia” w Świdniku ul. Fabryczna 3, 21-040 Świdnik
 • Autonomiczna Sekcja Piłki Siatkowej „Avia” w Świdniku ul. Fabryczna 3, 21-040 Świdnik
 • Klub Motorowy „Champion” w Świdniku ul. Kruczkowskiego 55, 21-040 Świdnik
 • Lubelski Klub Sportów Walki „Dan” w Świdniku ul. Akacjowa 10/4, 21-040 Świdnik
 • Ognisko TKKF „Świt” w Świdniku Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
 • Klub Tenisowy „Avia” w Świdniku ul. Fabryczna 3A, 21-040 Świdnik
 • Aeroklub Świdnik w Świdniku ul. Sportowa 17, 21-040 Świdnik
 • Gminno-Powiatowe Towarzystwo Bokserskie „Avia” w Świdniku ul. Fabryczna 3, 21-040 Świdnik
 • Klub Żeglarski w Świdniku ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik
 • Świdnicki Klub Rowerowy „Alfa” w Świdniku ul. Kamińskiego 15/37, 21-040 Świdnik
 • Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska” w Świdniku ul. Niepodległości 21/31, 21-040 Świdnik
 • Klub Sportowy Judo „REI” w Świdniku ul. Jaworowa 10/15, 21-040 Świdnik

Miasto i Gmina Piaski

 • Uczniowski Klub Sportowy „Piaski” w Piaskach Szkoła Podstawowa, ul. Mickiewicza 2, 21-050 Piaski
 • Uczniowski Klub Sportowy „Relaks” w Piaskach Zespół Szkół, ul. Partyzantów 19, 21-050 Piaski
 • Uczniowski Klub Sportowy „Mix” w Piaskach Gimnazjum nr 1, 21-050 Piaski
 • Uczniowski Klub Sportowy „Bystrzejowice” w Bystrzejowicach Zespół Szkół w Bystrzejowicach, 21-050 Piaski
 • Ludowy Klub Sportowy „Wierzchowiska” w Wierzchowiskach 21-050 Piaski
 • Ludowy Klub Sportowy „Piaskovia” w Piaskach ul. Łahody 9, 21-050 Piaski
 • Uczniowski Klub Sportowy „Wicher” w Bystrzejowicach Zespół Szkół w Bystrzejowicach, 21-050 Piaski
 • Klub Golfowy w Wierzchowiskach Wierzchowiska II nr 134, 21-050 Piaski
 • Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grom” w Gardzienicach Gardzienice I nr 102, 21-050 Piaski
 • Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Zespół Szkół w Bystrzejowicach, 21-050 Piaski

Gmina Mełgiew

 • Klub Sportowy „Victory” w Mełgwi ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew
 • Ludowy Klub Sportowy „Perła” w Mełgwi ul. Piasecka 18, 21-007 Mełgiew
 • Klub Sportowy „Arkus” w Nowym Krępcu ul. Kwiatowa 40, 21-007 Mełgiew
 • Uczniowski Klub Sportowy „Krzesimów” w Krzesimowie Krzesimów 116, 21-007 Mełgiew

Gmina Trawniki

 • Uczniowski Klub Sportowy „Błękitni” w Trawnikach Szkoła Podstawowa w Trawnikach, 21-044 Trawniki
 • Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Oleśnikach Szkoła Podstawowa w Oleśnikach, 21-044 Trawniki
 • Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w Biskupicach Zespół Placówek Oświatowych, ul. Piłsudskiego 15, 21-044 Trawniki
 • Uczniowski Klub Sportowy „Tytan” w Trawnikach Gimnazjum Publiczne, 21-044 Trawniki
 • Ludowy Klub Sportowy w Trawnikach 21-044 Trawniki
 • Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Siostrzytowie 21-044 Trawniki
 • Ludowy Klub Sportowy „Vir” w Dorohuczy 21-044 Trawniki
 • Ludowy Klub Sportowy „Oleśnia” w Oleśnikach 21-044 Trawniki
 • Parafialny Klub Sportowy „Meandra” w Dorohuczy 21-044 Trawniki
 • Ludowy Klub Sportowy w Biskupicach 21-044 Trawniki
 • Amatorski Klub Sportowy w Trawnikach Trawniki 79B, 21-044 Trawniki
 • Sportowy Klub Taekwon-do w Trawnikach Trawniki 606, 21-044 Trawniki

Gmina Rybczewice

 • Uczniowski Klub Sportowy „Szpak” w Rybczewicach Zespół Szkół Ogólnokształcących, 21-065 Rybczewice
 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Stryjno” w Stryjnie Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjnie, 21-065 Rybczewice
 • Gminny Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Rybczewicach 21-065 Rybczewice