Wyniki Komisji Rekrutacyjnej: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W dniu 7 lipca 2011 r. Komisja rekrutacyjna dokonała oceny wniosków złożonych do projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion i wybrała 55 beneficjentów ostatecznych.


Poniżej znajduje się lista rankingowa Beneficjentów ostatecznych oraz lista rezerwowa.

Lista rankingowa:

 1. Beata Grzegorczyk
 2. Stanisława Kwiatosz
 3. Honorata Lis
 4. Larysa Frączek
 5. Danuta Kapica
 6. Mariusz Bieniek
 7. Halina Nawrocka
 8. Agnieszka Rakoczy
 9. Maria Kasperek
 10. Andrzej Łazarz
 11. Elżbieta Mazur
 12. Urszula Wójcik
 13. Iwona Zdebska-Siudziak
 14. Monika Bodzak
 15. Elżbieta Maik
 16. Bożena Wiak
 17. Małgorzata Strug
 18. Dorota Wójcik
 19. Wioleta Steciak
 20. Marta Matysiak
 21. Agata Korbus
 22. Marta Sokołowska
 23. Monika Nowicka
 24. Maria Kostecka
 25. Barbara Czajkowska
 26. Małgorzata Wójcik
 27. Jolanta Bartnik
 28. Aneta Machowicz
 29. Sława Goliat
 30. Małgorzata Mazurek
 31. Elżbieta Franczak
 32. Agnieszka Trześniewska
 33. Barbara Kowalska
 34. Agnieszka Motyl
 35. Katarzyna Fijałkowska
 36. Małgorzata Grzeszczuk
 37. Magdalena Forysiuk
 38. Jacek Sawicki
 39. Anna Szubarczyk
 40. Dominika Koza
 41. Bożena Sieczkarz
 42. Katarzyna Bożek
 43. Urszula Adrykowska
 44. Wiesław Banach
 45. Ewelina Bondyra
 46. Iwona Sławek
 47. Dorota Pawlak
 48. Krystyna Zalewska
 49. Elżbieta Pasternak
 50. Sławomir Figura
 51. Anna Pasieczna
 52. Agnieszka Zalewa
 53. Ewa Pękała
 54. Marcin Przytuła
 55. Urszula Bortacka

Lista rezerwowa:

 1. Zenon Bobel
 2. Krystyna Fiedorowicz
 3. Anna Mrozik
 4. Krystyna Kopica
 5. Małgorzata Ignatiuk
 6. Barbara Cioch
 7. Jonna Pąk
 8. Elżbieta Pijan
 9. Beata Przytuła
 10. Michał Piłat
 11. Dariusz Prokopowicz
 12. Jerzy Polski
 13. Gabriel Kubis
 14. Renata Mitura
 15. Agnieszka Rydzewska