Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez realizację szkoleń

W dniach od 3 września do 11 września w Starostwie Powiatowym w Świdniku odbyły się szkolenia dla osób zakwalifikowanych do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim".

Dla każdej grupy przewidziano 6 godzin zegarowych szkolenia. Kurs miał na celu przede wszystkim przełamanie lęku i obaw związanych z obsługą komputera oraz Internetu, a także nauczyć i zachęcić uczestników do korzystania z tych narzędzi w życiu codziennym, zarówno w domu jak i w pracy oraz nauce.

Każdy kto wziął udział w szkoleniu będzie bogatszy o nowe umiejętności z zakresu:

  • podstawy obsługi komputera, tj. uruchamianie komputera, posługiwanie się myszką, pisanie na klawiaturze, obsługa urządzeń peryferyjnych;
  • umiejętność korzystania z Internetu, tj. obsługa przeglądarki internetowej, książki adresowej, okna programu, adresu internetowego, klienta pocztowego, wysyłania, odbierania oraz usuwania poczty elektronicznej;
  • BHP w pracy z komputerem

Zdobyte umiejętności w wielu przypadkach mogą okazać się niezwykle przydatne w czasie poszukiwania chociażby atrakcyjnego zatrudnienia, czy rozwijania swoich zainteresowań oraz pomocy w nauce.
Projekt jest realizowany w latach 2010-2013 w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 47 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

rpo lubelskie