ATLAS DROGOWY powiatów województwa lubelskiego

W ramach projektu pn. "Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich" został wydany Atlas drogowy powiatów województwa Lubelskiego.

Atlas zawiera informacje o projekcie drogowym, o inwestycjach zrealizowanych na terenie poszczególnych powiatów, opisy powiatów, plany 4 miast oraz mapę województwa.