Mega projekt

rpo lubelskie

Wspólnie z powiatami: biłgorajskim, chełmskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, łukowskim, opolskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, tomaszowskim, włodawskim, zamojskim, powiat świdnicki w świdniku realizuje projekt pn. „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 5.2 Lokalny Układ Transportowy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt jest projektem kluczowym wpisanym na listę indykatywnych projektów RPO WL 2007 - 2013. Liderem projektu jest Powiat Lubelski.

W ramach projektu powiat świdnicki realizuje następujące inwestycje drogowe:

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2022 L Zalesie – Brzeziczki od km roboczego 0+000,00 do km 1+280,00,
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 L Bystrzejowice - Chmiel od km roboczego 0+000,00 do km 4+663,50,
 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2104 L Minkowice – Krępiec od km roboczego 0+000,00 do km 3+708,50,
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2120 L Pełczyn – Trawniki – Kol. Dobryniów od km roboczego 0+000,00 do km 5+545,00.

KROKI MILOWE:

 1. Podpisanie umowy partnerskiej: 30.04.2009 r.
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie przez lidera projektu: 17.03.2010 r.
 3. Ogłoszenie przetargu: 22-23.04.2010 r.
 4. Rozstrzygnięcie przetargu: 01.07.2010 r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2022 L Zalesie - Brzeziczki od km roboczego 0+000,00 do km 1+280,00 702 379,19PLN
Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 L Bystrzejowice - Chmiel od km roboczego 0+000,00 do km 4+663,50 2 004 125,65 PLN
Przebudowa drogi powiatowej nr 2104 L Minkowice – Krępiec od km roboczego 0+000,00 do km 3+708,50 1 743 890,57 PLN
Przebudowa drogi powiatowej nr 2120 L Pełczyn - Trawniki - Kol. Dobryniów od km roboczego 0+000,00 do km 5+545,00 2 484 109,99 PLN

Wartość zadań razem: 6934 505,40 PLN, w tym wartość dotacji: 3 889 174,24 PLN (56,08%).

 1. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przez Lidera projektu: 20.07.2010 r.
 2. Podpisanie umowy z wykonawcą robót: 28.07.2010 r.
 3. Zakończenie inwestycji: 15.10.2010 r.