Projekty powiatu wśród wyróżnionych!

W konkursie "RPO - wiele projektów, jedna Lubelszczyzna", na najpopularniejsze projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 organizowanym przez Urząd Marszałkowski zostały wyróżnione projekty Powiatu Świdnickiego.

Do konkursu zostało wytypowanych 48 przedsięwzięć z 8 kategorii tematycznych, najlepiej ocenionych w procedurze konkursowej. Głosowanie trwało od 18 kwietnia do 20 maja 2011 r. Rywalizacja była niezwykle zacięta. Projekt pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Piaskach” zrealizowany przez Powiat Świdnicki znalazł się wśród laureatów w kategorii Edukacja i sport. Natomiast projekt pn. „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatów: świdnickiego, puławskiego, ryckiego, łęczyńskiego” realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku został wyróżniony w kategorii Środowisko. Efektem tego konkursu jest wydawnictwo w postaci albumu przedstawiającego 24 zwycięskie projekty.

Zobacz wyróżnione projekty powiatu.

album RPO
Wydawca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Stefczyka 3b, 20-11 Lublin

Koncepcja i realizacja:
Smartlink sp. zo.o.
ul. Mickiewicza 3/10, 60-833 Poznań

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

rpo lubelskie