Umowa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Piaskach podpisana

Dnia 25 sierpnia 2010 r. Starosta świdnicki - Mirosław Król oraz Wicestarosta świdnicki - Zbigniew Twaróg podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Piaskach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura społeczna, Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

rpo lubelskie

Dotychczas budowa sali finansowana była ze środków własnych Powiatu Świdnickiego w Świdniku, Gminy Piaski – Partnera Projektu oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Całkowity koszt budowy sali wyniósł ponad 6 000 000,00 zł. Na mocy podpisanej umowy Powiat Świdnicki otrzyma refundację wydatków w wysokości ponad 4 800 000,00 zł. W ramach projektu w Gminie Piaski powstała sala gimnastyczna o wymiarach: 29,50 x 43,85 m. Na sali gimnastycznej prowadzone będą zajęcia wychowania fizycznego dla młodzieży szkolnej, organizowane różnego rodzaju imprezy i zawody o charakterze sportowym. Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej planowane jest na październik 2010 r.