Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla Powiatu Świdnickiego

Dnia 6 marca 2009 r. Starosta świdnicki - Mirosław Król oraz Wicestarosta świdnicki - Zbigniew Twaróg podpisali z Przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, działającym w imieniu Ministra Sportu i Turystyki umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Piaskach”. Na mocy umowy Powiat Świdnicki otrzymał środki finansowe w wysokości 400 000,00 PLN na realizację przedmiotowej inwestycji.