Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdnikusosw kozice

ul. gen. L. Okulickiego 13
21-040 Świdnik
tel. 81 751 23 94

zsnorwid.swidnik.pl
sekretariat@zsnorwid.swidnik.pl

Historia szkoły rozpoczyna się w 1953 roku kiedy to z myślą o pracownikach WSK utworzono Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Świdniku. W 1961 roku powstało Technikum Mechaniczne kształcące systemem dziennym. W 1974 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 a w 1976 Liceum Ekonomiczne dla Pracujących. Z dniem 1 września 1980r. utworzone wcześniej placówki oświatowe ujęto jako Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Świdniku .

Z dniem 2 marca 1999 roku Zespół Szkół Zawodowych nr 1 otrzymał imię Cypriana Kamila Norwida, a 1 września 2002r. zmieniono nazwę na Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku.

Obecnie w skład Zespołu wchodzą:

  • Technikum Nr 2
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
  • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
  • II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Szkoła Policealna Nr 2

Od września 2015r. prowadzony jest również kwalifikacyjny kurs zawodowy cukiernik.

Szkoła posiada pracownie komputerowe, hotelarską, logistyczną, gastronomiczną, wyposażone w tablice interaktywne, projektory. W każdej sali lekcyjnej nauczyciele mają do dyspozycji komputery, przy pomocy których dokumentują lekcje w dzienniku elektronicznym.

Przy Zespole Szkół Nr 1 wybudowano w 2010r. boisko Orlik, obok którego dostępny jest również kort tenisowy oraz siłownia na świeżym powietrzu. Budynek szkoły posiada także od 2014 roku windę, oraz podjazdy dla wózków inwalidzkich – w ten sposób zniwelowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.