Zespół Szkół w Piaskach (lokalizacja w Trawnikach)

szkola trawnikiZespół Szkół w Piaskach (lokalizacja w Trawnikach)

Trawniki 264
21-044 Trawniki
tel. 58 56 037

zstrawniki@gmail.com
www.zstrawniki.szkolnastrona.pl

 
Historia:

Zespół Szkół w Trawnikach funkcjonował ponad 40 lat. Swoimi tradycjami szkoła sięgała roku 1972, kiedy to została utworzona w Trawnikach pierwsza placówka oświatowa stopnia ponadpodstawowego. Poprzez kolejne lata przekształcała się, dostosowując do wymogów oświatowych i potrzeb edukacyjnych. Najpierw był to Wydział Dokształcający w Trawnikach, filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Lublinie. Następnie utworzono przyzakładową Zasadniczą Szkołę Dziewiarską przy ZPDz „Trawena”, potem kolejne zmiany: Technikum dla pracujących, Liceum Zawodowe, Zespół Szkół Zawodowych, a w 2002 r. Zespół Szkół i Liceum Ogólnokształcące. Z roku na rok nasza oferta jest wzbogacana poprzez propozycje nowych zawodów, zmianę kierunków kształcenia zawodowego, a także tworzenie nowych szkół. W 2013 roku zostało utworzone Technikum kształcące w zawodach górniczych. W 2021 r. Zespół Szkół w Trawnikach został rozwiązany, a jego zadania przejęte zostały przez Zespół Szkół w Piaskach.

W lokalizacji w Trawnikach mieszczą się:

  • Branżowa Szkoła I Stopnia
  • Centrum Kształcenia Zawodowego Filia w Trawnikach
  • Internat

Szkoła dysponuje:

  • dobrze wyposażonymi pracowniami do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
  • siłownią szkolną i fitness w szkole i w internacie,
  • stołówką z całodziennym wyżywieniem,
  • monitoringiem

Przy szkole znajduje się internat z dobrze wyposażonymi pokojami mieszkalnymi z różnorodnymi udogodnieniami, ze stałym dostępem do Internetu. Lokalizacja szkoły zapewnia dogodne dojazdy z różnych stron.

Młodzież uczestniczy w wielu projektach i programach, które zapewniają uczniom aktywny udział w życiu szkoły i powiatu, rozwija kontakty z innymi szkołami gminnymi, powiatowymi oraz ze szkołami średnimi z całego województwa lubelskiego.