Zespół Szkół w Trawnikach

szkola trawnikiZespół Szkół w Trawnikach

Trawniki 264
21-044 Trawniki
tel. 58 56 037

zstrawniki@gmail.com
www.zstrawniki.szkolnastrona.pl

 
Historia:

Zespół Szkół w Trawnikach funkcjonuje już od ponad 40 lat. Swoimi tradycjami sięga roku 1972, kiedy to została utworzona w Trawnikach pierwsza placówka oświatowa stopnia ponadpodstawowego. Poprzez kolejne lata przekształcała się, dostosowując do wymogów oświatowych i potrzeb edukacyjnych. Najpierw był to Wydział Dokształcający w Trawnikach, filia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Lublinie. Następnie utworzono przyzakładową Zasadniczą Szkołę Dziewiarską przy ZPDz „Trawena”, potem kolejne zmiany: Technikum dla pracujących, Liceum Zawodowe, Zespół Szkół Zawodowych, a w 2002 r. Zespół Szkół i Liceum Ogólnokształcące. Z roku na rok nasza oferta jest wzbogacana poprzez propozycje nowych zawodów, zmianę kierunków kształcenia zawodowego, a także tworzenie nowych szkół. W 2013 roku zostało utworzone Technikum kształcące w zawodach górniczych.

Szkoła wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej, oferując nowe formy kształcenia również osób dorosłych.
Obecnie w skład Zespołu Szkół w Trawnikach wchodzą:

 • Technikum
 • Liceum Ogólnokształcące
 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Branżowa Szkoła I Stopnia
 • Szkoła Policealna
 • Centrum Kształcenia Zawodowego

Szkoła dysponuje:

 • dobrze wyposażonymi pracowniami do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych:
  • fryzjerską,
  • mechaniczną,
  • kucharską,
  • elektryczną
  • w trakcie wyposażania piekarską,
  • komputerową z centrum multimedialnym,
 • siłownią szkolną i fitness w szkole i w internacie,
 • stołówką z całodziennym wyżywieniem,
 • monitoringiem

Przy szkole znajduje się internat z dobrze wyposażonymi pokojami mieszkalnymi z różnorodnymi udogodnieniami, ze stałym dostępem do Internetu.
Lokalizacja szkoły zapewnia dogodne dojazdy z różnych stron.

Młodzież uczestniczy w wielu projektach i programach, które zapewniają uczniom aktywny udział w życiu szkoły i powiatu, rozwija kontakty z innymi szkołami gminnymi, powiatowymi oraz ze szkołami ponadgimnazjalnymi województwa lubelskiego.