I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku

liceum broniewskiego swidnikul. Okulickiego 13
21-040 Świdnik
Tel. 81 751 57 13

sekretariat@1lo.swidnik.pl
www.1lo.swidnik.pl

Szkoła została oddana do użytku 3 września 1952 r. W 1953 roku placówkę wyposażono w bibliotekę. Była to pierwsza biblioteka na terenie Świdnika. Pierwszy egzamin maturalny odbył się w roku szkolnym 1955/56. W 1959 roku w czynie społecznym została wybudowana i oddana do użytku sala gimnastyczna. W 1963 roku szkole nadano imię Władysława Broniewskiego. Od 2003 r. placówka stała się trzyletnim liceum ogólnokształcącym i stale się rozwija. Jest bardzo dobrze wyposażona zarówno w pomoce dydaktyczny jak i środki multimedialne, posiada dwie pracownie komputerowe, tablice interaktywne, w każdej sali lekcyjnej znajduje się komputer z rzutnikiem. Na uczniów czeka także ścianka wspinaczkowa oraz siłownia. Szkołę ukończyło ponad 7000 absolwentów. I Liceum zostało odznaczone tytułem „Zasłużony dla Miasta Świdnika” i medalem „Amicus Civitatis”.

Szkoła ma na koncie wiele pionierskich i unikatowych działań. Jako pierwsza w województwie lubelskim założyła witrynę internetową, zainicjowała umowy patronackie z lubelskimi uczelniami, jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła system indywidualnego wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym i języków obcych.

Kształcenie w I Liceum odbywa się w następujących profilach: matematyczny, matematyczno-politechniczny, językowo-menadżerski, biologiczny oraz dziennikarski z elementami kształcenia klasycznego. Nauka przedmiotów na poziomie rozszerzonym i języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych zgodnie z indywidualnym wyborem ucznia.
Szkoła współpracuje z lubelskimi uczelniami w ramach umów o współpracy naukowej. Do roku 2015 I Liceum podpisało 10 umów z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS, Instytutem Filologii Słowiańskiej UMCS, Instytutem Filologii Germańskiej KUL im. Jana Pawła II, Instytutem Lingwistyki Stosowanej UMCS, Instytutem Historii UMCS, Wydziałem Politologii UMCS, Uniwersytetem Medycznym, Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Wydziałem Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz Politechniką Lubelską. W ramach współpracy uczniowie między innymi zdobywają wiedzę w warsztatach, wykładach i konferencjach naukowych, a także mają możliwość konsultacji z pracownikami naukowymi. Klasa matematyczno-politechniczna jest prowadzona w ścisłej współpracy z Politechniką Lubelską. Ponad to w szkole realizowane są projekty dofinansowane ze środków unijnych np. „Wiedza mostem na uniwersytet” i „Moja przyszłość w moich rękach” oraz WFOŚiGW.

Uczniowie i nauczyciele I LO w Świdniku organizują szereg imprez stając się ważnym lokalnym partnerem kulturalnym i edukacyjnym. Do najważniejszych projektów organizowanych cyklicznie należą: Dni języków obcych, Dni matematyki, EuroLicealiada, Dni Kultury i Mediów, Dni Zwierzoluba, happeningi z okazji Światowego Dnia Książki, literackie gry miejskie, akcje streetartowe i wiele innych. W szkole organizowanych jest także wiele akcji charytatywnych na rzecz domów dziecka oraz innych potrzebujących.

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku ze względu na swoją historię, realizowane projekty, współpracę z wieloma partnerami oświatowymi i kulturalnymi na stałe wpisało się w pejzaż miasta i ma wśród jego mieszkańców ustalony prestiż.