Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Świdniku

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza

osrodek szkolno wychowawczyul. Norwida 4
21-040 Świdnik
tel. 534 288 466

sekretariat@sosw.eu
www.sosw.euOśrodek w Świdniku istnieje od 1991 r. Jako pierwsza powstała Szkoła Podstawowa Nr 6. W 1994 roku został utworzony internat. W 1999 przekształcono 8-letnią szkołę podstawową w 6-letnią i 3 – letnie gimnazjum. W 2004 r. kolejna jednostka to Szkoła Przysposabiająca do Pracy. W 2012 otworzono przedszkole. Placówka kształci i wychowuje młodzież z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną w tym z autyzmem i ze sprzężeniami w wieku od 0 – 25 roku życia.

Atutem placówki jest stosowanie nowatorskich metod wspomagających proces dydaktyczny oraz stosowanie terapii w celu usprawniania zaburzonych funkcji. Jesteśmy dobrze wyposażeni w sprzęt specjalistyczny i rehabilitacyjny. Posiadamy pracownie techniczne do integracji sensorycznej, logopedyczną, rewalidacji indywidualnej, doświadczania świata. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala naszym wychowankom na rozwijanie zainteresowań muzycznych, plastycznych, sportowych, informatycznych, kulinarnych, teatralnych i innych wynikających z uzdolnień uczniów.

Pozyskujemy środki zewnętrzne , które są przeznaczane na projekty edukacyjne. Mamy nawiązaną współpracę ze szkołami z Unii Europejskiej. Zapewniamy całodobowy pobyt w placówce a dla dzieci pracujących rodziców świetlicę szkolną. Współpracujemy z uczelniami: KUL, UMCS w ramach wsparcia metodycznego.