Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku

PCEZul. Szkolna 1, 21-045 Świdnik
tel. 81 751 26 71


info@pcez.pl
www.pcez.pl


Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej to zespół szkół zawodowych, w skład którego wchodzą:

  • Technikum Nr 1
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1
  • I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
  • Szkoła Policealna Nr 1
  • Centrum Kształcenia Zawodowego

PCEZ to bezpieczna, dynamiczna i nowoczesna szkoła z tradycjami, której różnorodna oferta edukacyjna zapewnia wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła od ponad 50 lat przygotowuje do dalszego kształcenia, dostosowując się do potrzeb ucznia i rynku pracy. Realizuje swoje zadania w oparciu o kompetencje nauczycieli współdziałających z rodzicami i społecznością lokalną. Naszym, celem jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności umożliwiające aktywny udział w dorosłym życiu.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej to placówka oświatowa na trwałe wpisana w losy miasta Świdnik, kultywująca tradycje lotnicze. Szkoła posiada certyfikat ośrodka szkoleniowego dla personelu technicznego obsługującego statki powietrzne, nadany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W szkole realizowane są liczne innowacje pedagogiczne, m.in. klasa mundurowa.
Szkoła składa się z: budynku szkolnego z infrastrukturą sportową, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz internatu.