Komunikacja powiatowa

Od 7 października rozpoczęły się kursy na 3 liniach. Mieszkańcy mają szansę dostać się ze Świdnika, m.in. do Mełgwi, Krępca, Wierzchowisk, Dominowa czy Piask.

Nowe połączenia to efekt rządowego funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

- Gdy ustawa była jeszcze w fazie projektu przesłaliśmy zapytanie do gmin powiatu z prośbą o przedstawienie informacji o zapotrzebowaniu na połączenia komunikacyjne. Przedstawiciele każdej gminy powinni, w ramach przygotowania odpowiedzi, zapoznać się z zasadami dofinansowania przedsięwzięcia, m.in. brak połączeń na co najmniej 3 m-ce przed złożeniem wniosku, uregulowanie sprawy lokalizacji przystanków i zapewnieniem ich na trasie w obie strony - tłumaczy starosta, Łukasz Reszka.

Do starostwa wpłynęło kilka propozycji. Trzy z nich znalazły się we wniosku, który trafił do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dofinansowanie otrzymały linie:

Linia L1, Świdnik – Kawęczyn – Piaski jeździć będzie przez Krępiec, Krępiec I, Krępiec II, Wierzchowiska, Bystrzejowice, Kawęczyn, Kozice Górne, Kozice Dolne, Wolę Piasecką I, Wolę Piasecką II, Kolonię Kębłów. Ze Świdnika autobusy będą wyjeżdżały o godz.6.00 i 15.15, zaś z Piask o godz. 6.40 i 15.55.

Linia L2, Świdnik – Krępiec – Mełgiew – Dominów, kursować będzie także 2 razy dziennie. Pojazdy wyjadą z lotniczego miasta o 6:30 i 14.30. W drogę powrotną wyruszą 7.15 oraz 15.15.

Linia L3: Świdnik-Mełgiew-Piaski kurować będzie przez Krępiec, Nowy Krępiec, Krępiec, Jacków, Mełgiew, Podzamcze, Nowiny, Józefów, Emilianów, Kolonia Kębłów, Piaski. Ze stolicy powiatu autobusy będą wyjeżdżały o godz. 7.30 i 13.30, zaś z Piask o godz. 8.10 i 14.20.

- Projekt traktujemy pilotażowo. Jeżeli się sprawdzi będziemy ubiegać się o kolejne dofinansowanie i rozważymy zwiększenie połączeń, proponując gminom partycypację w kosztach - dodaje Ł. Reszka.

Autobusy kursować będą do końca tego roku, od poniedziałku do piątku, oprócz świąt. Wyruszą ze Świdnika z przystanku przy ul. Sportowej.

Poniżej szczegółowe rozkłady jazdy:

Linia L1

(Świdnik - Kawęczyn - Piaski)

(Piaski - Kawęczyn - Świdnik)

Linia L2

(Świdnik - Krępiec - Mełgiew - Dominów)

(Dominów - Mełgiew - Krępiec - Świdnik)

Linia L3

(Świdnik - Mełgiew - Piaski)

(Piaski - Mełgiew - Świdnik)