1. Zarządzenie nr 3/17 Starosty Świdnickiego z dnia 30.01.2017 r. w sprawie powołania Koordynatora i Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Świdnickiego w Świdniku - PDF
  2. Zawiadomienie Koordynatora WPI z dnia 31.01.2017 o przystąpieniu do prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym dla Powiatu Świdnickiego w Świdniku na lata 2018-2022 - PDF
  3. Uchwała nr XV/90/08 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia procedury opracowywania, realizacji i ewaluacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Świdnickiego. - PDF
  4. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/90/08 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 26 lutego 2008 r. - PDF
  5. Załącznik do uchwały nr XIV/65/2015 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 24 Listopada 2015 r. - ODS
  6. Harmonogram prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym - PDF