Biuro Starosty

Do Biura Starosty należą sprawy z zakresu:

 • prowadzenia sekretariatu, spraw kadrowych, socjalnych,
 • obsługi prawnej Starostwa,
 • prowadzenia szkoleń pracowników,
 • koordynowania i nadzorowania kontroli zewnętrznej,
 • prowadzenia kalendarza spotkań Starosty,
 • zarządzania kryzysowego, ochrony ludności,
 • współpracy ze Służbami, Inspekcjami i Strażami,
 • promocji Powiatu i jego rozwojem,
 • pozyskiwania środków zewnętrznych w tym z funduszy pomocowych, przygotowywania i realizacji projektów w tym zakresie,
 • współpracy z zagranicą,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi, organizacjami pracodawców oraz związkami zawodowymi w zakresie wsparcia przedsiębiorczości na terenie powiatu,
 • współpracy z mediami.

Urszula Krzyżanowska
kontakt: tel. (81) 468 71 01
pokój nr 107 (sekretariat)

Paulina Bielak-Kozyra
kontakt: tel. (81) 468 71 01
pokój nr 107 (sekretariat)

Anna Mrozik
kontakt: tel. (81) 468 71 17
e-mail: amrozik@powiatswidnik.pl
pokój nr 8

Tomasz Śliwiński
kontakt: tel. (81) 468 71 17
e-mail: tsliwinski@powiatswidnik.pl
pokój nr 8

Anna Żmijewska
kontakt: tel. (81) 468 70 80
e-mail: azmijewska@powiatswidnik.pl
pokój nr 3

Danuta Siedlecka
kontakt: tel. (81) 468 70 80
e-mail: dsiedlecka@powiatswidnik.pl
pokój nr 3

Bożena Skirel
kontakt: tel. (81) 468 70 81
e-mail: bskirel@powiatswidnik.pl
pokój nr 103

Radcy Prawni

Anna Chudek
kontakt: tel. (81) 468 70 99
pokój nr 22

Urszula Krzyżanowska
kontakt: tel. (81) 468 70 99
pokój nr 22