Do zadań Biura Promocji i Przedsiębiorczości należy koordynowanie działań współpracy z zagranicą, współpraca z organizacjami pozarządowymi i z organizacjami pracodawców oraz ze związkami zawodowymi w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu.
Do zadań Biura Promocji i Przedsiębiorczości należą sprawy związane z promocją Powiatu, w tym szczególnie współpraca z mediami, przegląd prasy lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej pod kątem wydarzeń samorządowych, monitoring wydarzeń społecznych, gospodarczych i kulturalnych oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa, w celu gromadzenia informacji dla potrzeb promocji Powiatu.

e-mail: promocja@powiatswidnik.pl

tel. 81 468 70 95, pokój nr. 109Grzegorz Zalewski
gzalewski@powiatswidnik.pl