Gminy: 1 miejska (Świdnik), 1 miejsko-wiejska (Piaski) oraz 3 wiejskie (Mełgiew, Rybczewice i Trawniki).
Powierzchnia: 468,3 km2 (śr. powierzchnia powiatu ziemskiego w województwie to ponad 1214 km2).
Liczba mieszkańców: 72750, w tym kobiety - 37815,  mężczyźni - 34935.
Liczba mieszkańców obszarów miejskich: 42753 (58,77%).
Gęstość zaludnienia: 155 osób na km2 (średnia dla województwa - 85os./km2).
Struktura ludności: w wieku przedprodukcyjnym - 12650, produkcyjnym - 45046, poprodukcyjnym - 15084.
Stopa bezrobocia rejestrowanego: 14,6%
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania: 69,8m2, na osobę - 25,4m2

*Źródło: Bank Danych Lokalnych, stan na 31.12.2014r., opracowanie własne.