INSTYTUCJE POMOCY SPOŁECZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku

ul. Orzeszkowej 6, 21-040 Świdnik
Dyrektor: Iwona Maluga tel. 81 751 54 33 tel./fax: 81 751 54 32
e-mail: kancelaria@pcpr-swidnik.pl
www.pcpr-swidnik.pl

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Stacja Świdnik II"

21-040 Świdnik, ul. Kolejowa 5
Kierownik: Barbara Lipa tel./fax: 81 44 45 082
e-mail: stacjaswidnik@wp.pl
www.stacjaswidnik.pl

Placówka Opieki nad Dzieckiem i Rodziną „NASZ DOM”

Rybczewice Drugie 83A, 21-065 Rybczewice
Dyrektor: Małgorzata Gigilewicz telefon / fax: 81 585 40 81, kom. 512 171 531
naszdomrybczewice@wp.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

21-040 Świdnik, ul. Kolejowa 5
Kierownik: Anna Modrzejewska tel./fax. 81 467 00 77
e-mail: oik.swidnik@wp.pl
www.starostwo.swidnik.pl/oik

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

ul. Piasecka 240, 21-040 Świdnik
Dyrektor: Janusz Kukiełka tel. 81 751 57 71 tel. 81 751 57 72
fax: 81 751 57 73
e-mail: info@dpsswidnik.pl
www.dpsswidnik.pl

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach,

21-062 Stryjno
Dyrektor: Danuta Wrzołek tel. 81 585 40 63 fax: 81 585 48 09
e-mail: dpswygnanowice@interia.pl
www.dpswygnanowice.pl

Dom Pomocy Społecznej w Krzesimowie,

21-007 Mełgiew
Dyrektor: Witold Michalczuk tel. 81 467 05 41 fax: 467 05 41 w.15
e-mail: krzesimow@domypomocy.pl
www.krzesimow.domypomocy.pl

ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku

ul. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik
Dyrektor: lek. med. Jacek Kamiński
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa: lek. med. Barbara Stefaniak – Klimek
Z-ca Dyr. ds. Ekonomiczno – Finansowych,
Główny Księgowy: mgr Elżbieta Romańska - Nowik
Główny specjalista ds. administracyjno - eksploatacyjnych: inż. Stanisław Podniesiński
tel. 81 751 42 15 fax. 81 751 40 13
e-mail sekretariat: sekretariat@spzozswidnik.pl
www.spzozswidnik.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku

Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
Dyrektor: Marcin Troć (pokój nr 6)
Z-ca Dyr. ds. aktywizacji zawodowej: Dominika Kulak (pokój nr 22)
Z-ca Dyr. ds. ewidencji świadczeń: Włodzimierz Radek (pokój nr 8)
tel. 81 461 35 07 tel. 81 461 35 22 tel. 81 461 35 07 fax. 81 468 53 33
e-mail: lusw@praca.gov.pl
www.swidnik.praca.gov.pl

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE POWIATU ŚWIDNICKIEGO 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Świdniku

ul. Kościuszki 8 21-040 Świdnik tel./fax: 81 759 10 78
e-mail: zk.swidnik@psouu.org.pl
www.swidnik.psouu.org.pl

Stowarzyszenie Integracji Społecznej w Świdniku

ul. Partyzancka 42, 21-007 Mełgiew
tel. 81 467 06 11
e-mail: wtz_swidnik@wp.pl
www.wtzsis.org.pl